La Visió

La Visió

La visió (aquest apartat en la web actual està integrat en l’apartat l’associació i una part en els valors i apostaria per separar-ho, ja que indica cap a on volem dirigir els nostres esforços)

Volem ser una associació referent a Catalunya, representativa de tots els Centres Universitaris d’Infermeria que la formen, amb reconegut prestigi pel seu compromís amb la societat, amb responsabilitat de contribuir en el creixement del coneixement disciplinar, i capacitat per participar, debatre, formular propostes i recomanacions en relació a la disciplina, especialment en la formació infermera en tota la seva trajectòria i la recerca en salut, davant els organismes de l’Administració de Catalunya, de l’Estat Espanyol, dels Col·legis i de les Associacions Professionals de l’entorn potenciant, alhora la trobada entre docents i investigadors facilitant la innovació i l’intercanvi d’iniciatives i reforçant la projecció social de la docència infermera i el seu compromís amb la societat.