Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut (2016-2020)

documentació

Documents de recerca

2016

Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut (2016-2020)

Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut (2016-2020).
Descarrega PDF

2012

Informe: recerca infermera (2012)

Informe: recerca infermera (2012)
Descarrega PDF

2011

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació

Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
Descarrega PDF

2007

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de caràcter personal.

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de caràcter personal.
Descarrega PDF

2002

LLEI 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica

LLEI 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
Descarrega PDF

1985

Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.

Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.
Descarrega PDF