L’Associació

L’Associació

L’Associació de Directors/es d’Escoles d’infermeria de Catalunya (ADEIC) és una organització independent creada l’11 de juny de 1996 a Barcelona, al servei del país i de la professió.

L’ADEIC està formada pels directors/es i/o Degans/es i/o representants dels Centres Universitaris d’Infermeria, integrats i adscrits, a les Universitats Catalanes. També forma part de l’ADEIC la directora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra i el Degà /na de la Universitat de les Illes Balears.

Actualment inclou 17 Escoles/Facultats de les diferents universitats amb un total de 23 unitats docents, formem més de 2000 estudiants i graduem 1800 infermeres/rs cada curs.