Single Blog Title

This is a single blog caption
12 des. 2023

Informe de les Deganes i Degans de les Facultats i Direccions d’Escoles d’Infermeria de Catalunya en relació amb l’impacte que ha provocat el III preacord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

L’ADEIC, com associació que representa les Deganes, Degans i Direccions d’Escoles d’Infermeria de Catalunya, Balears i Andorra, volem argumentar que a conseqüència del III preacord de condicions laborals de l’Institut Català de la Salut (ICS), els infermers i les infermeres es troben en una situació de continuar essent “professionals de segona” en el Sistema de Salut de Catalunya. Donada la situació i sense menystenir les millores que aquest Preacord pugui definir per les infermeres i infermers, des de l’ADEIC volem posar en consideració els següents  aspectes:

▪ Des del 2013, que van sortir els primers Graduats i Graduades en Infermeria encara no s’ha reconegut el nivell acadèmic de GRAU, la qual cosa posa a les infermeres i als infermers en una situació de “segona”, ja que els seus companys/es de l’equip multidisciplinari, que també són grau, tenen un reconeixement laboral superior.

▪ Les infermeres i infermers amb nivell acadèmic de GRAU estan capacitades per actuar de forma autònoma en coordinació amb l’equip i prendre decisions basades en la millor evidència, deixar-les en el nivell actual del conveni significa també, que donada l’actual cultura que impera en les organitzacions,serà difícil que avancin en elseu desenvolupament competencial i per tant, estarem malbaratant uns recursos molt valuosos si volem fomentar una societat de la cura i per la cura de les persones.

▪ La formació infermera va més enllà del Grau, ja que a la universitat fem formació especialitzada amb màsters i postgraus necessaris per assolir competències més específiques en àmbits concrets o en recerca i innovació i també podem assolir el nivell acadèmic de doctor. Actualment, els doctors i doctores fora de la universitat no tenen cap reconeixement ni pràcticament possibilitats de fer recerca i aquest és un element que s’hauria de recollir.

▪ Aquesta situació, que no és menor, en l’àmbit laboral afecta les infermeres actuals, però també als futurs graduats i graduades que iniciaran l’activitat professional al juny i conseqüentment cada any. Una situació en què es posa en safata la cerca d’altres alternatives fora de Catalunya i d’Espanya on es tingui en consideració la professió.

▪ També cal considerar els resultats de l’últim estudi realitzat aquest any per la Càtedra de Gestió i Administració Sanitària de la UAB on s’evidencien les necessitatsi expectatives dels estudiants en una mostra significativa de tots els estudiants d’infermeria de Catalunya, posant de manifest la necessitat de considerar com a elements prioritaris el fet de disposar d’itineraris de desenvolupament professional; el benestar i el clima laboral; l’horari i el sou i la incorporació de la recerca, la innovació, i el lideratge en cures en el dia a dia de les infermeres. Fruit dels resultats obtinguts ens preocupa i molt la desafecció i l’abandonament de la professió.

 

Consulta el document aquí.