Els Valors

Els Valors

L’ADEIC aposta per ser una organització representativa del compromís que els centres universitaris tenen amb la societat i amb la professió durant el procés formatiu infermer.

Els valors dels membres de l’associació són:

  • Implicació: en el posicionament social i professional en relació a la formació infermera.
  • Responsabilitat: assumint els compromisos adquirits i actuant de forma coherent.
  • Rigor: revisant de manera sistemàtica i consensuada, els documents, i propostes que es debatin/publiquin en l’espai de l’organització.
  • Participació: creant espais pel treball conjunt entre docents que permetin compartir experiències i fomentar projectes de recerca que repercuteixen en la docència infermera.
  • Diàleg: com a base de la cooperació de tots els membres.
  • Tolerància: envers de les diverses cultures i creences.
  • Ètica: en les seves decisions i en el respecte als drets humans.