Títols propis

Títols propis

La formació amb títols propis universitaris que ofereixen els centres d’infermeria als seus graduats està orientada a l’especialització i aprofundiment de les competències adquirides en el grau en un àmbit específic de l’exercici professional, a la vegada que permet l’actualització de coneixements i el creixement personal i laboral.

Aquest tipus de formació pot ser en format màster o diploma de postgrau o bé en formats més petits com els d’expert o superiors universitaris. Tots aquests títols els aproven i expedeixen les mateixes universitats.

Els cursos d’actualització, son les mateixos centres qui defineixen i aproven els programes