Cursos d’actualització

Cursos d’actualització

Els cursos d’actualització són definits i aprovats pel Centre Universitari d’Infermeria, i l’objectiu principal és mantenir els coneixements, habilitats i actituds actualitzats en relació a temàtiques de salut/cures específiques. Molt sovint els programes que s’ofereixen estan relacionats amb temes innovadors que cal traslladar de la teoria a la pràctica o bé amb cures de super especialització.