1r cicle. Formació de Grau en Infermeria

1r cicle. Formació de Grau en Infermeria

El Grau d’Infermeria / Bàtxellor (Andorra) forma infermeres i infermers generalistes amb preparació científica i humana i capacitació suficients per a valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones sanes o malaltes de les famílies i la comunitat. Les persones titulades seran capaces, també, d’oferir estratègies de promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de la salut, o les cures necessàries per a oferir una mort digna.

Dintre de l’entorn del sistema de salut, els professionals infermeres/rs comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

Els estudis de Grau en Infermeria estan regulats segons:

  • La LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats
  • ORDEN CIN/2134/2008, de 3 de juliol, pel que s’estableixen els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per l’exercici de la professió d’infermera.

catalunya

illes-balears

andorra