Experts universitaris

Experts universitaris

Els títol “Expert Universitari” es dona a cursos de formació universitària entre 15 i 29 ECTS, i son cursos de menys durada.

Podeu cercar els catàlegs d’aquests cursos en els apartats de formació de postgrau de les webs de les diferents Facultats/Escoles).