Màsters propis

Màsters propis

Les Facultats/ Escoles Universitàries d’Infermeria ofereixen un ampli ventall de màsters propis reconeguts per les universitats a les quines pertanyen, i adaptats en la seva gran majoria al sistema EEESS, en funció de la seva càrrega lectiva, els màsters i postgraus propis es classifiquen en:

Màster, amb entre 31 i 60 ECTS

Els nostres Màsters propis estan orientats a crear els professionals que requereixen els sectors més innovadors, són una eina fonamental per actualitzar coneixements o per créixer professionalment.

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o equiparable.

catalunya