Màster de Formació Permanent en Infermeria avançada aplicada a les cures en l’àmbit de l’emergència i el pacient crític.