Màster de formació permanent en Atenció Integral al Pacient d’Alta Complexitat (MAIPAC)