Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença (TISP)