Propostes del Consell de la Professió Infermera de Catalunya per garantir la qualitat assistencial