Informe sobre l’assignació d’infermeres i infermers en l’àmbit sociosanitari