COMUNICAT DE LES DEGANES I DIRECCIONS DE LES FACULTATS I ESCOLES D’INFERMERIA EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’UNIVERSITAT I EL DEPARTAMENT DE SALUT

12 gen. 2022

COMUNICAT DE LES DEGANES I DIRECCIONS DE LES FACULTATS I ESCOLES D’INFERMERIA EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’UNIVERSITAT I EL DEPARTAMENT DE SALUT