Comunicat de l’augment de places al grau d’infermeria