Assignació d’infermeres i infermers a l’atenció primària.