AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET DE REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ DE LES INFERMERES I INFERMERS PER A L’EXERCICI DE LA INDICACIÓ