UIC

Membres

Catalunya

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Departament d'Infermeria

Avda. Josep Trueta s/n
08195 SANT CUGAT DEL VALLÈS

Oferta: 120 places (incloses les internacionals)

http://www.uic.es