UB – Sant Joan de Déu

Membres

Catalunya

Campus Docent Sant Joan de Déu

C/ Miret i Sans, 10-16

08034 – Barcelona

Oferta: (3 Grups) 220 places

http://www.santjoandedeu.edu.es/