Comunicacions i posters

COMUNICACIONS I PÒSTERS

A criteri del jurat s’atorgaran:

  • Dos premis a la millor comunicació oral i al millor pòster entre als estudiants de 1r – 2n curs
  • Dos premis a la millor comunicació oral i al millor pòster entre els estudiants de 3r – 4t curs.

Es lliurara un certificat de ponent a efectes de currículum a tots els estudiants que figurin com autors de comunicació o pòster i estiguin inscrits a la Jornada, s’han d’inscriure a la Jornada a partir del 21 de gener.

 

NORMATIVA

Us convidem a participar i a gaudir de l’experiència de compartir els vostres coneixements, vivències i projectes.

Normes per a la presentació de comunicacions i pòsters

Elaborar i enviar la síntesi/resum del treball, seguint tots els apartats, en el formulari que trobareu continuació.

Dates de lliurament entre el 21 de gener i el 20 de febrer de 2020 (ambdós inclosos).

El comitè científic valorarà els treballs i comunicarà la seva acceptació al primer autor durant la setmana del 24 de Febrer.

La presentació del treball en format comunicació sempre la farà el primer autor en un temps màxim de 10 min.

La presentació del treball en format pòster, serà en format vertical, en paper no plastificat, mida 80×120 cm. El primer autor l’haurà de defensar en 3 minuts a peu de pòster.

Els autors dels treballs només podran ser estudiants, i com a màxim, sis persones per grup

A criteri del jurat del comitè s’atorgaran:

  • Dos premis a la millor comunicació oral i al millor pòster entre als estudiants de 1r – 2n curs
  • Dos premis a la millor comunicació oral i al millor pòster entre els estudiants de 3r – 4t.

Es lliurarà un certificat de ponent a efectes de currículum a tots els estudiants que figurin com a autors de comunicacions o pòsters i que estiguin inscrits a la jornada.

 

Presentar Síntesi/Resum del treball