Comitè Científic

COMITÈ CIENTÍFIC

Comitè Científic

Facultat d’Infermeria Universitat Rovira Virgili – URV
BARBARA COLOMA

Facultat d’Infermeria Universitat Rovira Virgili – URV
JESSICA CAPERA

Facultat d’Infermeria Universitat Rovira Virgili – URV
LAIA RAIGAL

Facultat d’Infermeria Universitat Rovira Virgili – URV
ROSA RAVENTOS

Facultat d’Infermeria Universitat Rovira Virgili – URV-CTE
GEORGINA CASANOVA

Facultat d’Infermeria Universitat Rovira Virgili – URV-CTE
SILVIA REVERTÉ

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar Universitat de Vic – UVIC-UCC
EMILIA CHIRVECHES

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar Universitat de Vic – UVIC-UCC
XAVIER PALOMAR

Facultat de Ciències de la Salut Universitat de Manresa – UMANRESA-UVIC-UCC
ESTER COLILLAS MALET

Facultat de Ciències de la Salut Universitat de Manresa – UMANRESA-UVIC-UCC
MARINA MATEU CAPELL

Facultat de Ciències de la Salut Universitat de Manresa – UMANRESA-UVIC-UCC
NÚRIA OBRADORS RIAL

Facultat de Ciències de la Salut Universitat de Manresa – UMANRESA-UVIC-UCC
MONTSERRAT VILA

Universitat d’Andorra -UDA
MONTSERRAT ALDOMÀ 

Universitat d’Andorra -UDA
SARA ESQUÉ  

Universitat d’Andorra -UDA
OLGA TRAVESSET