L'Associació

L'Associació de Directors/es d'Escoles d'infermeria de Catalunya (ADEIC) és una organització independent creada l'11 de juny de 1996 a Barcelona, al servei del país i de la professió.

L'ADEIC està formada pels directors/es i/o representants dels Centres Universitaris d'Infermeria, integrats i adscrits, a les Universitats Catalanes. També forma part de l'ADEIC la directora de l'Escola d'Infermeria de la Universitat d'Andorra.

Volem ser una associació referent a Catalunya, representativa de tots els Centres Universitaris d'Infermeria que la formen, amb reconegut prestigi pel seu compromís amb la societat, amb responsabilitat de contribuir en el creixement del coneixement disciplinar, i capacitat per participar, debatre, formular propostes i recomanacions en relació a la disciplina i la formació infermera davant els organismes de l'Administració de Catalunya, de l'Estat Espanyol, dels col·legis i de les associacions professionals de l'entorn potenciant, alhora la trobada entre docents, facilitant la innovació i l'intercanvi d'iniciatives i reforçant la projecció social de la docència infermera i el seu compromís amb la societat.